روش ساده براى پختن کباب

گاهى کباب کوبیده به دلایل زیادى از سیخ مى ریزد زیراممکن است گوشت آن به طور کامل فاقد چربى است و یا پیاز بیش از اندازه دارد .گاهى حرارت منقل زغالى بیش از حد است ، کباب را مى سوزاند . گاهى سیخ در دسترس نداریم ، یابه دلیل مشکل بودن شستشوى آنها از استفاده شان صرفنظر می کنیم . در این موارد راه حل ساده اى براى پختن کباب داریم ، و آن استفاده از کاغذ آلومینیومى است . ابتدا یک تور سیمى روى اجاق قرار مى دهیم ، ویا روى منقل مى گذاریم . یک صفحه کاغذ آلومینیومى برمى داریم ، و از چند جا آن را سوراخ کرده ، سپس روى تور سیمى پهن مى کنیم ، وکبابها را روى آن قرار مى دهیم . به طور خیلى آسان و ساده موفق به پختن کباب خواهیم شد . یاد آورى مى کنیم ، که اگر کاغذ آلومینیومى از چند جا سوراخ نشود ، اکسیژن کافى به زغالها نمى رسد ، و باعث خاموش شدن آن مى گردد.

/ 0 نظر / 12 بازدید